Hotline: 028 35268457
Email: dangviet@dangvietcorp.com

Tuyển dụng

Cần tuyển Công nhân Cơ Hữu

Cần Tuyển Nhân Viên Thủ Kho

Chuyên Viên QS Đấu Thầu

Tuyển dụng Chỉ huy trưởng

Tuyển dụng thư ký công trình

Tuyển thực Tập sinh (SL: 20 người)

Biểu mẫu: Thông tin ứng viên

Đối tác