Hotline: 028 35268457
Email: dangviet@dangvietcorp.com

Nhà Xưởng Sharp Mind - Bình Dương

PROJECT: FACTORY – OFFICE – SUB BUILDING OF VIETNAM SHARP MIND TECHNOLOGY CO., LTD

Location:            Lot 8B, Dai Dang Industry Park, Thu Dau Mot City, Binh Duong

Địa điểm:           Lô 8B, KCN Đại Đăng, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

The owner :        Global Construction Architecture.

Chủ đầu tư:       Công ty cổ phần  Xây dựng  Kiến Trúc Toàn  Cầu

Package:             Providing and installing M&E system

Gói thầu:           Cung cấp lắp đặt hệ thống M&E

Scale:                  3000 Square meter      

Quy mô:             3000m2

Value:                 13.5 billion VND

Giá trị:               13,5 tỷ VNĐ

Share:

Đối tác