Hotline: 028 35268457
Email: dangviet@dangvietcorp.com

Chung cư D07 thuộc dự án 4.216 Căn hộ tại khu dân cư 30.224ha, Phường Bình Khánh

THÔNG TIN DỰ ÁN: Chung cư D07 thuộc dự án 4.216 Căn hộ tại khu dân cư 30.224ha, Phường Bình Khánh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ XXI

Địa chỉ: Phường Bình Khánh, Quận 2

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Điện - Điện nhẹ, hệ thống ĐHKK và Thông gió, Hệ thống Cấp thoát nước và Hệ thống PCCC cho toàn dự án

Giá trị hợp đồng: 91.500.000.000 VNĐ (Chín mươi mốt tỷ năm trăm triệu đồng)

Quy mô: bao gồm 526 căn hộ thuộc 3 block A,B,C

Hình ảnh dự án

Những chuyển biến tích cực tại dự án Bình Khánh - Water Bay ngay mặt tiền  Mai Chí Thọ - ... - Bất động sản

Share:

Đối tác