Hotline: 028 35268457
Email: dangviet@dangvietcorp.com

Tầm nhìn - sứ mệnh

TẦM NHÌN

Không ngừng phát triển bền vững và khẳng định thương hiệu của mình trong lĩnh vực Cơ điện tại Việt Nam, trở thành một nhà thầu mà bất cứ một nhà đầu tư nào cũng mong muốn hợp tác.

SỨ MỆNH

1.  Mọi hoạt động của công ty đều hướng đến lợi ích của khách hàng, của cổ đông và của nhân viên.
2.  Tạo niềm tin và sự hài lòng của khách hàng thông qua giải pháp kỹ thuật, tiến độ thi công và các chính sách về giá.
3.  Luôn chú trọng đến yếu tố chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động của công ty.
4.  Thường xuyên đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
5.  Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng.
6.  Áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
7.  Chính sách chất lượng này được toàn thể các bộ nhân viên Công ty Đăng Việt thấu hiểu và vận dụng triệt để.

GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - KỊP THỜI

GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG THỤ HƯỞNG

  • Dịch vụ tốt.
  • Điều khoản thanh toán tốt.
  • Chế độ bảo hành bảo trì tốt.
  • Thận tiện, nhanh chóng trong các vấn đề pháp lý về PCCC, đấu nối cơ sở hạ tầng.

Share:

Đối tác