Hotline: 028 35268457
Email: dangviet@dangvietcorp.com

Đăng Việt 2 năm liên tục duy trì thành công ISO 9001:2008

Ngày 10/07/2014, Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT ra quyết định số: 8747/QUACERT-KT về việc tiếp tục duy trì chứng nhận ISO 9001:2008 cho Công ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt.

Với tinh thần quyết tâm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Công ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt  đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 theo quyết định số: 6173/QĐ-QUACERT ngày 29/10/2012. 

Theo quy định của Tổng cục đo lường chất lượng, hàng năm QUACERT sẽ tiến hành đánh giá giám sát hệ thống QLCL của Công ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt. Ngày 03/06/2014 vừa qua, QUACERT đã tiến hành đánh giá giám sát chứng nhận tại Công ty, với 02 chuyên giá đánh giá là ông Phùng Nhi Phương (Trưởng đoàn) và ông Nguyễn Việt Dũng (thành viên).

Trải qua 1 ngày làm việc, đoàn chuyên gia QUACERT đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp tại các địa điểm được chọn đánh giá như : Ban Giám Đốc, Ban ISO, Phòng Kinh doanh, Phòng HC- NS, Công trình chung cư Bình Khánh quận 2. Đoàn đánh giá đã tập trung đánh giá, phân tích, kiểm tra tính hợp lý của các quy trình, qua đó ghi nhận rằng: Lãnh đạo công ty Cổ Phần Cơ điện Đăng Việt cam kết duy trì hệ thống, các bộ phận nghiêm túc và có tinh thần tốt trong việc tuân thủ hệ thống, quá trình thi công được kiểm soát chặt chẽ, thiết bị đo lường được trang bị đầy đủ.

Ngày 10/07/2014, Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT ra quyết định số: 8747/QUACERT-KT về việc tiếp tục duy trì chứng nhận cho Công ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực duy trì, cải tiến của Ban chỉ đạo ISO cũng như tinh thần làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp của toàn thể CBCNV Công ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt.

Share:

Đối tác