Hotline: 028 35268457
Email: dangviet@dangvietcorp.com

Bảo Hành Công Trình Chi Nhánh Ngân Hàng Eximbank - Quận 3

KIỂM TRA BẢO HÀNH  CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - LẦN I

Nhằm thực hiện theo qui chế và chế độ bảo hành công trình sau thi công của  Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt, đội ngũ nhân viên kiểm tra bảo hành cho các công trình đã thi công, góp phần tạo nên uy tín và chất lượng của Nhà thầu với phương châm  

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - KỊP THỜI

Share:

Đối tác