Hotline: 028 35268457
Email: dangviet@dangvietcorp.com

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Công nghệ điện lạnh ra đời từ năm 1911 của nhà sang chế Willis Carrier người Mỹ là một bước tiến quan trọng cho xã hội con người. Ngày nay nó đă phát triển không ngừng và luôn đồng hành cùng với chúng ta vì lẽ đó Đăng Việt sẵn sàng đem đến giải pháp tối ưu cùng công nghệ mới nhất, hiệu quả nhất nhằm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của mỗi công trình.
Các sản phẩm dịch vụ về Điều Hòa Không Khí – Thông Gió của Đăng Việt :

  • - Hệ thống ĐHKK
  • - Hệ thống thông gió
  • - Hệ thống bơm nước lạnh
  • - Hệ thống nước ngưng
  • - Hệ thống hồi nhiệt
  • - Hệ thống khí nén - Gas

Share:

Đối tác