Hotline: 028 35268457
Email: dangviet@dangvietcorp.com

Khu Tái Định Cư - An Phú - Bình Khánh - Q2 en

Location:                              Binh Khanh Ward, District 2

Địa điểm:                             Phường Bình Khánh, Quận 2

The Owner:                           21st Century Co.Ltd

Chủ đầu tư:                          Công Ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế Kỷ XXI

Package:                                Providing and installing M&E system.

Gói thầu:                              Cung cấp lắp đặt hệ thống M&E 

Value:                                    94 billion VND

Giá trị:                                 94 tỷ VNĐ

Scale:                                     526 apartments

Quy mô:                                526 căn hộ

Share:

Partner